Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution C++ - Cổng Game Xanh Chín